HOME :: 공지사항

해주오씨 묵방종중(문중) 도유사 16세 오정택 님 (안좌)

  • 최고관리자
  • 19-11-19 21:11
  • 20,870
              해주오씨 묵방종중(문중)2019.11.16 총회에서 의결 도유사(회장)로 안좌하신 오정택님(16세)  대구대학교 졸업 (동양화가),                                                                                        묵방종중(문중) 부회장 오경수님(18세).이사 오정수님(18세)